Verzuimbeheer in eigen hand

Het beste verzuimbeheer heeft u zelf in de hand. Maar als het om welke reden ook een keer niet lukt, stappen wij in. U krijgt dan één van onze gekwalificeerde casemanagers ter ondersteuning. Deze pakt de zaak van u over en begeleidt de werknemer tot deze weer aan het werk is.

Neem het verzuimbeheer in eigen hand. Gebruik daarbij ons model. Wij helpen u uw organisatie zo in te richten dat u het verzuimbeheer volledig in eigen beheer kunt uitvoeren. Zolang u daaraan nog niet toe bent ondersteunen wij u met advies en vooral met daden.

Samen Door Werken profileert zich op het gebied van arbo en ziekteverzuim. Ons motto is simpel: ‘Bij verzuim zo snel mogelijk weer aan het werk!’
Missie
Samen Door Werken profileert zich op het gebied van arbo en ziekteverzuim. Ons motto is simpel: ‘Bij verzuim zo snel mogelijk weer aan het werk!’