vrijdag, december 15, 2017
Text Size

ARBO SDW HELPT

Samen Door Werken bewaakt vanaf de eerste ziektedag het volledige traject en zorgt voor het uitvoeren van alle verplichtingen.

Wij regelen dat ziekmelding, verzuimmelding en het verzuimoverzicht bij de verzuimverzekeraar terechtkomen.

Bij langdurig zieken bewaken wij de voortgang en zorgen voor het plan van aanpak. Wij houden de noodzakelijke gesprekken en stellen het re-integratiedossier samen.

Mogelijke subsidies worden door ons aangevraagd en als het onverhoopt nodig is, doen wij de aanvraag voor WIA bij het UWV.

Uiteraard werken wij altijd met respect voor ieders belangen.

Ziekmelding

u kunt hier inloggen